Πρόσθετος Εξοπλισμός
Συστήματα απόρριψης & διαλογής πακέτων και εκτυπωτές βιομηχανικής χρήσης.

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

RJ-700

H DIGI διαθέτει μια σειρά από διαφορετικά συστήματα απόρριψης τα οποία μπορούν να συνδεθούν με τον ελεγκτή βάρους LI-700, είτε προσαρμοσμένα στο σώμα του (drop flap rejector)  είτε ως αυτόνομες μονάδες (sweep arm & push arm intelligent). Η διαχείριση τους επιτυγχάνεται μέσω της κονσόλας προγραμματισμού (ταχύτητα ιμάντα, χρόνος απόρριψης κλπ.). Για τα προϊόντα προκαθορισμένου βάρους (e) διαθέτει λογισμικό ελέγχου βάρους και απόρριψης των υπέρβαρων – ελλειποβαρών πακέτων με πλήρη εναρμόνιση των λειτουργιών του εκάστοτε απορρίπτη.

LP-800 Printer

Βιομηχανικός εκτυπωτής θερμικής ετικέτας.

GM-700 GRADER

Αυτόματο σύστημα διαλογής και διαχωρισμού πακέτων ανά ζώνη βάρους (έως 3 διαφορετικές ζώνες βάρους), μέσω μηχανισμού Pusher, τοποθετώντας τα πακέτα σε ξεχωριστές εξόδους περισυλλογής με ταυτόχρονη έκδοση συνολικής ετικέτας ανά προκαθορισμένο αριθμό τεμαχίων.