Ζυγοί ταμείου – Scanner scale

Ηλεκτρονικοί ζυγοί ταμείου με ανοξείδωτη βάση υποδοχής του ζυγού (scale box) για τοποθέτηση σε άνοιγμα επί του επίπλου του ταμείου και με εσωτερική θέση για οριζόντιο scanner ή προσαρμοζόμενοι σε scanner Maggelan.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

DIGI DS–984FS

Ηλεκτρονικός ζυγός με βάση (scale box) για τοποθέτηση σε άνοιγμα επί του ταμείου και εσωτερική θέση για οριζόντιο scanner. Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση. Αριθμός Έγκρισης: ΔΠΠ 2303/2016.

DIGI DS–984PS

Ηλεκτρονικός ζυγός ταμείου προσαρμοζόμενος σε scanner DATALOGIC 9300i. Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση. Αριθμός Έγκρισης: ΔΠΠ 2303/2016.