Ρολόγια Παρουσίας Προσωπικού/Νυχτοφυλάκων

  • Η ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει ρολόγια παρουσίας προσωπικού συμβατικά με χάρτινη κάρτα ή τερματικά με μαγνητικές κάρτες και δαχτυλικό αποτύπωμα καθώς επίσης και ρολόγια νυχτοφυλάκων, χρονοσφραγίδες και αριθμητήρες
  • Αντιπροσωπεύει από την αρχή της σύστασης της τον μεγαλύτερο κατασκευαστή του κόσμου AMANO Ιαπωνίας και τους τεχνολογικά πρωτοπόρους οίκους SYNEL & NEEDTEK

Αναλώσιμα Ρολογιών

Συμβατικά Ρολόγια Παρουσίας Προσωπικού (3)

Τερματικά Ρολόγια Παρουσίας Προσωπικού (6)

Χρονοσφραγίδες - Αριθμητήρες (1)

Ρολόγια Νυχτοφυλάκων (2)

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (7)