Ζυγοταμειακά συστήματα P.O.S.

Ζυγός και ταμειακό σύστημα P.O.S. σε μια συσκευή από τον ίδιο κατασκευαστή.
Ολοκληρωμένη λύση για τα καταστήματα λιανικής πώλησης σε περιβάλλον windows.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

DIGI RM-5800EV II

Ζυγός και ταμειακό P.O.S σε μια συσκευή  από τον ίδιο κατασκευαστή. Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση. Αριθμός Έγκρισης: Φ2-735/19-4-2011.