ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το τμήμα software της ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ, στελεχωμένο από έμπειρους και άριστα καταρτισμένους συνεργάτες εξελίσει εδώ και δύο δεκαετίες λογισμικό υποστήριξης του εξοπλισμού της. Πέραν των ευρέως διαδεδομένων προγραμμάτων ζυγών λιανικών πωλήσεων LIBRA και DIGICOM (που αναφέρονται παρακάτω), η εταιρεία έχει εξελίξει εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

Λογισμικό για Δημιουργία Packing List: Χρησιμοποιείται για οργάνωση παραγγελιών σε παλέτες. Τα κιβώτια ζυγίζονται, καταγράφεται το βάρος και τοποθετούνται σε παλέτες. Στο τέλος εκτυπώνονται αναλυτικά οι ζυγίσεις και τα σύνολα σε μορφή packing list.

Λογισμικό εκτέλεσης Παραγγελιών- Picking List: Συλλέγει, ζυγίζει και οργανώνει είδη βάση παραγγελιών με εισαγωγή αρχείου από εξωτερική εφαρμογή.

Πρόγραμμα Παραλαβών: Ζυγίζονται οι παραλαβές και ετοιμάζεται αρχείο για τιμολόγηση. Διατήρηση αρχείων συνόλων ημέρας/μήνα. Υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας ως client-server σε δίκτυο.

Z-Labels: Πρόγραμμα σχεδίασης και εκτύπωσης ετικετών (χωρίς ζύγιση), ειδικά για την βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος. Διαθέτει βάση ειδών και προμηθευτών.

Weight Master: Ζυγίζει υπολογίζοντας απόβαρο από παλετοφόρο/παλέτα/κιβώτιο, ανά είδος και προμηθευτή. Τα απόβαρα, τα είδη και οι προμηθευτές τηρούνται και ανακαλούνται από βάση δεδομένων ενώ τηρούνται στατιστικά ζυγίσεων.

Λογισμικό Συνεχούς Ζύγισης: Λαμβάνει ζυγίσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα οριζόμενα από τον χρήστη και αποθηκεύει τις μετρήσεις σε αρχείο.

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ασύρματων Ετικετών: Το τμήμα λογισμικού της ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ έχει την δυνατότητα σε σύντομο χρόνο να εξελίξει νέες εφαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της!

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Ανάπτυξη εξειδ. λογισμικού

Το τμήμα software της ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ, στελεχωμένο από έμπειρους και άριστα καταρτισμένους συνεργάτες εξελίσει εδώ και δύο δεκαετίες λογισμικό υποστήριξης του

Libra

Πρόγραμμα επικοινωνίας, διαχείρισης ζυγών και DIGI E-Labels.

Digicom

Πρόγραμμα επικοινωνίας ζυγών SM-100 με ηλεκτρονικό υπολογιστή.