Βλέπετε 1–12 από 20 αποτελέσματα

T-SCALE T28

Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός ζυγός ελέγχου βάρους. Κατάλληλος μόνο για εργαστηριακή χρήση.

T-SCALE S-29

Επιτραπέζιος ανοξείδωτος στεγανός ηλεκτρονικός ζυγός ελέγχου βάρους. Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση. Αριθμός Έγκρισης: ΔΠΠ 3053/ 2017.

VECTOR JCS-B

Ηλεκτρονικός ζυγός ρεύματος - μπαταρίας. Κατάλληλος μόνο για εργαστηριακή χρήση.

VECTOR NLD-W SHIPPING

Φορητός ζυγός μπαταρίας – ρεύματος. Κατάλληλος μόνο για εργαστηριακή χρήση.

DIGI DS-673

Ηλεκτρονικός ζυγός μπαταρίας-ρεύματος.

Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση.

Αριθμός Έγκρισης: Φ2-239/10.

DIGI DS-673SS

Ανοξείδωτος ηλεκτρονικός ζυγός μπαταρίας-ρεύματος (INOX 202) για χρήση σε υγρό περιβάλλον.

Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση.

Αριθμός Έγκρισης: Φ2-239/10.

DIGI DC-788

Ηλεκτρονικός ζυγός μέτρησης τεμαχίων, μπαταρίας-ρεύματος.

Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση.

Αριθμός Έγκρισης: Φ2-1453/ 23-6-2008.

T-SCALE BWS-SPB

Εξολοκλήρου ανοξείδωτος ζυγός και στεγανός για χρήση σε υγρό περιβάλλον. Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση και αρχική επαλήθευση. Αριθμός Έγκρισης: 98085/30-09-2019.

DIGI DS-166SS / SWQ

Εξολοκλήρου ανοξείδωτος ηλεκτρονικός ζυγός (ΙΝΟΧ 202) και στεγανός για χρήση σε υγρό περιβάλλον. Έγκεκριμένος για εμπορική χρήση. Αριθμός Έγκρισης: Φ2-2722/ 26-11-2013.

Τ-SCALE NHB

Ηλεκτρονικός ζυγός υψηλής ακριβείας μπαταρίας- ρεύματος. Κατάλληλος μόνο για εργαστηριακή χρήση.

VECTOR BL

Ηλεκτρονικός ζυγός υψηλής ακρίβειας, ρεύματος - μπαταρίας. Κατάλληλος μόνο για εργαστηριακή χρήση.