Ελεγκτές Βάρους

  • Οι ελεγκτές βάρους χρησιμοποιούνται σε ευρεία γκάμα εφαρμογών, τόσο στη βιομηχανία τροφίμων αλλά και σε γενικότερες εφαρμογές που απαιτούν τον έλεγχο και επαλήθευση του σωστού βάρους
  • Η MINEBEA INTEC διαθέτει μεγάλη ποικιλία ελεγκτών βάρους, που μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εφαρμογής, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα μελέτης και κατασκευής συστημάτων κατά παραγγελία

Ανιχνευτές Μετάλλων

  • Τα συστήματα ανίχνευσης (ανιχνευτές μετάλλων και ανιχνευτές ξένων σωματιδίων μέσω ακτινών Χ) της MINEBEA INTEC, χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής και συσκευασίας, με σκοπό την ανίχνευση ξένων σωματιδίων και την αξιόπιστη επισήμανση και απομάκρυνση τους από τη γραμμή παραγωγής
  • Διαθέτουν πιστοποίηση κατά τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα (HACCP, IFS, BRS), γεγονός που διασφαλίζει την καλή φήμη του προϊόντος και αποτρέπει τις κοστοβόρες διαδικασίες ανάκλησης

Ανιχνευτές Ξένων Σωματιδίων (X-ray)

Ελεγκτές Βάρους

Ανιχνευτές Μετάλλων

Ανιχνευτές Ξένων Σωματιδίων (X-ray)

Ελεγκτές Βάρους, Ανιχνευτές Μετάλλων & Ανιχνευτές Ξένων Σωματιδίων (X-ray)