Νέα

Νέα Εγκύκλιος: Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων μετρικών οργάνων

Υποχρεώσεις φορέων μετρικών οργάνων

Εγκύκλιος σχετικά με τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων μετρικών οργάνων με σήμανση CE , που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η ελληνική νομοθεσία εκσυγχρονίζεται προκειμένου να τηρούνται οι κοινοτικές οδηγίες αναφορικά με τη διανομή και διάθεση μετρικών οργάνων, μεταξύ των οποίων και οι ηλεκτρονικοί ζυγοί. Είναι ειλημμένη απόφαση της πολιτείας να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση της αγοράς με τις οδηγίες αυτές.

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, έχει εκδοθεί η από 6 Απριλίου 2015 εγκύκλιος του Τμήματος Μετρολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις «Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων μετρικών οργάνων» που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008.

Στην εγκύκλιο γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ κατασκευαστή (πχ o οίκος DIGI), εισαγωγέα (η ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ) και διανομέα (μεταπωλητές, δηλαδή εσείς οι συνεργάτες μας), όπου αναφέρεται ότι οι διανομείς μετρικών οργάνων θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

Προτού διαθέσουν το όργανο στην αγορά, να ελέγχουν ότι:

  • Φέρει την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης CE και τη συμπληρωματική μετρική σήμανση. Εφόσον ο ζυγός είναι εγκεκριμένος για πώληση προϊόντων στο κοινό, θα πρέπει να έχει και αρχική επαλήθευση που θα αποδεικνύεται εγγράφως.
  • Συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα όπως Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα με τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες.
  • Όλα τα τιμολόγια διακίνησης των ζυγών θα πρέπει να αναφέρουν ρητά την επιτρεπτή χρήση τους (π.χ. για εργαστηριακή χρήση μόνο, για πώληση προϊόντων στο κοινό κλπ).
  • Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που τους αφορούν.

Τα απαιτούμενα έγγραφα καθώς και όλες οι αναγκαίες σημάνσεις και δηλώσεις συμμόρφωσης θα πρέπει να προσκομίζονται στους διανομείς από τους εισαγωγείς μετρικών οργάνων. Οι εισαγωγείς δεν είναι απλοί πωλητές προϊόντων αλλά οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εισαγόμενων προϊόντων. Πρέπει δε να εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει εκπληρώσει σωστά τις υποχρεώσεις του.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η ευθύνη για την διάθεση στην αγορά ζυγών συνοδευόμενων από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εγκρίσεις βαρύνει τον τελικό πωλητή και συγκεκριμένα τους διανομείς – μεταπωλητές, εφόσον αυτοί πραγματοποίησαν την πώληση στον τελικό χρήστη. Όταν οι διανομείς θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το όργανο δεν συμμορφώνεται προς την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, δεν πρέπει να το διαθέσουν στην αγορά.

Μετρικά όργανα που δεν τηρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές απαγορεύεταιεπί ποινή σοβαρών κυρώσεων στους διανομείςνα διατίθενται στους τελικούς χρήστες από τους διανομείς.

Η ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ, σε όλη την δράση της άνω των 40 ετών, εξασφαλίζει την τήρηση όλων των απαραίτητων εθνικών και κοινοτικών κανονισμών σχετικών με τα προϊόντα που διαθέτει. Βρίσκεται πάντοτε δίπλα στους μεταπωλητές της προκειμένου να βοηθήσει στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγγράφων και κανονισμών. Φροντίζει δε, όλοι οι ζυγοί που διατίθενται στην αγορά να διαθέτουν τις αναγκαίες εγκρίσεις και να φέρουν τις εγκεκριμένες σημάνσεις για την χρήση για την οποία προορίζονται. Με τον τρόπο αυτό εγγυάται την ασφαλή πώληση στους τελικούς χρήστες από τους συνεργάτες της.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της σχετικής εγκυκλίου, πατώντας εδώ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *