Πρόσθετος Εξοπλισμός
Εξωτερικός εκτυπωτής χαρτοταινίας με καταγραφικό.

Εξ.εκτυπωτής

Εξωτερικός εκτυπωτής χαρτοταινίας με καταγραφικό, για πλάστιγγες με ενδείκτη DIGI DS-166.