Πλατφόρμες & Δοκοί Ζύγισης
Επιδαπέδιες ή εσωδαπέδιες πλατφόρμες ζύγισης, απλές & ανοξείδωτες. Δοκοί ζύγισης που προσαρμόζονται σε κάθε είδους διακίνηση (σωλήνα, λάμα αλουμινίου, helm κ.α.).

Πλατφόρμα SE

Πλατφόρμα στιβαρής κατασκευής, με μεγάλη αντοχή, εξολοκλήρου ανοξείδωτη για χρήση σε υγρό περιβάλλον.

Πλατφόρμα TFGS SUS

Πλατφόρμα στιβαρής κατασκευής και μεγάλης αντοχής, εξολοκλήρου ανοξείδωτη για κάθε είδους βιομηχανική χρήση.

Πλατφόρμα TFR

Πλατφόρμα στιβαρής κατασκευής και μεγάλης αντοχής, για κάθε είδους βιομηχανική χρήση.

Πλατφόρμα TFRS

Πλατφόρμα στιβαρής κατασκευής και μεγάλης αντοχής, εξολοκλήρου ανοξείδωτη για κάθε είδους βιομηχανική χρήση.

Ειδ.κατασκευές ζύγισης

Ειδικές κατασκευές ζύγισης (πάγκοι στησίματος γύρου, ζωοπλάστιγγες, παγολεκάνες κλπ.)