Ηλεκτρονικοί Ενδείκτες
Ηλεκτρονικός ενδείκτης υψηλής ακρίβειας ζύγισης.

DIGI DS-620

Ηλεκτρονικός ενδείκτης βιομηχανικής χρήσης, με ενσωματωμένο εκτυπωτή χαρτοταινίας.

T-SCALE BW/BWS

Ηλεκτρονικός ενδείκτης υψηλής ακρίβειας ζύγισης. Εγκεκριμένος για εμπορικές συναλλαγές. Αριθμός Έγκρισης: 98085/30-09-2019.

DIGI DIX-2000

Ηλεκτρονικός ενδείκτης βιομηχανικής χρήσης, με μεγάλη έγχρωμη οθόνη 7” TFT LCD και με ένα εκτυπωτή χαρτοταινίας για την έκδοση συνόλου ζυγίσεων.