Αυτόνομες ζυγιστικές ετικετέζες (stand alone)

Ζυγιστικές ετικετέζες βιομηχανικής χρήσης απλές ή βασισμένες σε Υ/Η με εκτυπωτή για την έκδοση αυτοκόλλητης ετικέτας. Ιδανικές για γρήγορη τυποποίηση μεγάλου όγκου προϊόντων.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων