Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

SYNEL PRX-40

Αυτόνομη συσκευή ελέγχου πρόσβασης με κάρτα προσέγγισης.

SYNEL PRINT-X

Βιομετρικός αναγνώστης με δακτυλικό αποτύπωμα.

SYNEL SY-400/A

Έλεγχος πρόσβασης εισόδου για δύο πόρτες ή έλεγχος εισόδου - εξόδου σε μία πόρτα.

SYNEL SY-11

Αυτόνομο σύστημα ελέγχου πρόσβασης με μαγνητικό ή barcode αναγνώστη, σε συνδυασμό με πληκτρολόγιο.

SYNEL ACCESS III

Σύστημα τοπικού ελέγχου για μία ζώνη ασφαλείας.

SYNEL MASTER CONTROL

Σύστημα σύνδεσης έως 16 τερματικών ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης.