Ψυχόμενα Ζυμωτήρια

Ψυχόμενα ζυμωτήρια από τον Γερμανικό οίκο VAKONA σε κενό αέρος (vacuum).

VAKONA ESK

Ψυχόμενο ζυμωτήριο από τον Γερμανικό οίκο VAKONA σε κενό αέρος (vacuum).

VAKONA VM

Ψυχόμενο ζυμωτήριο από τον Γερμανικό οίκο VAKONA σε κενό αέρος (vacuum).

VAKONA STL-C

Ψυχόμενο ζυμωτήριο από τον Γερμανικό οίκο VAKONA σε κενό αέρος (vacuum).